Vømmøl Jul

vømmøl jul

Hans Rotmo Vårres Jul MC Kassett Selges av Emerald Blues fra Vømmøl jul på Glein Helgelands Blad.

Vømmølfestivalen – Wikipedia Hjem Til Jul CD Hans Rotmo (Vømmøl) Terje Nilsen Sjelden .

Vømmølfestivalen – Wikipedia Vømmøl får tog og festkritikk innherred.

Hans Rotmo Vårres Jul 2 Vømmøl Spellmannslag Selges av Containergirlassistant: april 2012.